Selecteer een pagina

KOW zoekt jou!

Lid Raad van Toezicht 

Mooie kinderjaren gaan een leven lang mee. Daarom zet Kinderopvang Walcheren (KOW) zich iedere dag in voor één doel: kinderen de best mogelijke start geven voor de toekomst. Dat doen we door een veilige, vertrouwde en prettige plek voor kinderen en medewerkers te creëren. Een plek waar nieuwe ontdekkingen gestimuleerd worden, waardoor kinderen spelenderwijs groot worden. En een plek waar medewerkers zich continu blijven ontwikkelen, zodat de kwaliteit van de opvang blijvend hoog blijft. We zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen. Daarom zoeken we actief de samenwerking op met ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

KOW is ambitieus. Dat heeft zijn uitwerking op wat we van medewerkers vragen, hoe we denken over pedagogische kwaliteit, op welke wijze we samenwerkingen aangaan en ook op de manier waarop toezicht wordt ingericht.

 

Raad van toezicht

Ook de Raad van Toezicht van Kinderopvang Walcheren toont zijn ambitie door op professionele en moderne wijze toezicht te houden. De Raad gaat hierbij uit van vertrouwen, openheid, transparantie en een pro-actieve opstelling. Een opstelling, waarbij de Raad – naast hun rol van toezichthouder – ook die van sparringpartner voor de directeur-bestuurder van KOW actief invult. Op deze wijze laat de Raad zich regelmatig informeren over wat er in en buiten de organisatie leeft, zodat op een betrokken en maatschappelijk verantwoordde wijze toezicht wordt gehouden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder én het denken in mogelijkheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, inclusief de voorzitter. Binnen de Raad zijn twee commissies ingesteld: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. KOW werkt conform de Governancecode Kinderopvang en hanteert daarmee de richtlijn voor integer en transparant bestuur en toezicht. Deze vacature is ontstaan vanwege het vertrek van een van de leden van de Raad.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

Gezien de huidige samenstelling van de Raad en de strategische uitdagingen waarvoor KOW staat, zoeken wij een lid met bestuurlijke/integraal management ervaring en/of ervaring in een toezichthoudende functie. Ook deskundigheid en actuele kennis van onderwijs, met name daar waar primair onderwijs en kinderopvang samenwerken, is gewenst. Evenals kennis van de gemeentelijke dynamiek, bijv. op het jeugddomein. Als toezichthouder brengt u verder de volgende kwaliteiten en competenties mee. U bent:

  • in staat om vanuit de toezichtsrol te kijken naar strategische vraagstukken van KOW en op strategisch niveau mee te denken over kansen en mogelijkheden in de opvangsector;
  • iemand die de dynamiek van de kinderopvang begrijpt en affiniteit heeft met pedagogiek;
  • iemand die inzicht heeft in de eisen die de kwaliteit van de opvang, doelmatigheid en continuïteit aan KOW stellen;
  • in staat om een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te vinden;
  • iemand met het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • in staat om op een inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de Raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
  • bereid te werken binnen de toezichtskaders van KOW (Governancecode Kinderopvang, statuten, de strategische koers, de begroting etc.).

Arbeidsvoorwaarden

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun werk, conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK. Voor de kandidaten die worden uitgenodigd voor een selectiegesprek is nadere informatie beschikbaar.

Sollicitatieprocedure

Als u belangstelling heeft voor deze vacature dan kunt u tot uiterlijk 7 december reageren via de knop ‘Solliciteer’. Als u naar aanleiding van de vacature inhoudelijk vragen heeft, kunt u terecht bij mevrouw drs. D.N. Zerbib-Jasperse MBA, voorzitter RvT, via 06 – 53 35 26 86 of via e-mail daphnezerbib@me.com.

Voor vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met André van Broekhoven, sr. HR-adviseur, via 0118 – 62 47 12 of via e-mail avanbroekhoven@skow.nl.

U wordt vriendelijk verzocht om in uw agenda rekening te houden met selectiegesprekken op 16 december 2020 vanaf 16.00 uur op het Centraal Kantoor van KOW, Buitenhove 161, 4337 HG Middelburg.

Specificaties

Reden voor de vacature:

Vertrek van een lid

Ingangsdatum van de functie:

1 januari 2021

Uiterste sollicitatiedatum:

7 december 2020

Datum sollicitatiegesprekken:

16 december 2020

Contactpersoon:

mevrouw drs. D.N. Zerbib-Jasperse MBA
06 – 53 35 26 86
daphnezerbib@me.com